woensdag 25 augustus 2010

Landjeruil met Natuurmonumenten

Het zal een tijdje in de pen maar nu is het doorgesproken en mondeling akkoord: we gaan landjeruil met Natuurmonumenten doen.
In de kop van Drenthe is nu een grote ruilverkaveling bezig in verband met de waterberging die hier ontwikkeld wordt. Wij vallen (gelukkig) net buiten het wateropslaggebied, maar het ruilverkavelingsgebied is veel groter.

 Wij wilden vrijwillig al een stuk van het rietveld (plaatje, witte deel links) ruilen tegen een stukje land (rechts). Dan zou Natuurmonumenten (NM) het gehele rietveld tot zijn beschikking krijgen, wat hen in staat zal stellen in de toekomst iets te ontwikkelen in de oude bedding van het Peizerdiep. De oude bedding is goed te zien op de foto. In de 60tiger jaren is het diep rechtgetrokken, en nu moet het weer gaan meanderen.

 Op voorstel van NM gaan we nu meer ruilen: het gehele land ten Westen van ons huis wordt eigendom van NM en wij krijgen daarvoor vrijwel het gehele land aan de Oostkant ervoor terug. Iets kleiner in oppervlak omdat het droger is, dus hogere kwaliteit (hogere ruilwaarde. Zo werkt de ruilverkaveling.)

De ruiltransactie wordt eind 2011 afgerond. Tot die tijd maken we al gebruik van een klein stukje van het nieuwe land oa. voor de zonnepanelen. Het grootste deel is echter nu nog in gebruik bij de pachtboer met zijn mooie koeien.

Wat er in de toekomst gaat gebeuren met de oude meander van het Peizerdiep is nog niet duidelijk. Voor het gebied Kleibosch (aan de andere kant van het Peizerdiep) is al een heel plan in ontwikkeling. Dus voor het tussenstukje zal ook snel wel wat komen.

Geen opmerkingen: